قاب مخصوص کنترلر DualSense – رنگ سبز شفاف

خرید قاب مخصوص کنترلر DualSense رنگ سبز شفاف

  • رنگ: سبز شفاف
  • قابلیت ها: عوض کردن ظاهر کنترلر به دلخواه بدون آسیب زدن و مزاحمت برای دکمه ها و کنترلر، نصب آسان با استفاده از ابزار ارائه شده، قابلیت جایگذاری مجدد قاب اصلی کنترلر  
  • مناسب: PlayStation 5